Kur'an-ı Kerim Okuma Sevabı

Kur’ân-ı kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Hattâ bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesîr eder. İ’tikâdı düzgün bir kimse, Kur’ân-ı kerîmi okuyup, muteber ilmihâl kitaplarında bildirildiği gibi amel ettiği, ibâdet yaptığı takdirde büyük sevâblara kavuşur.
Kur’ân-ı kerîm okumakla alâkalı olarak sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:

“Ümmetimin en hayırlısı, Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğretendir.”

Kur'an-ı Kerim Öğrenmek ve Öğretmek

Kur’an okumasını öğrenmek ve öğretmek bütün müslümanların vazifesidir. Peygamber Efendimiz “Kalbinde Kur’andan en küçük bir şey bulunmayan kimse harap bir ev gibidir.” buyuruyor.

Her müslümana namazı sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerimden ezberlemesi farz-ı ayndır. Diğer kısımlarını ezberlemek ise farz-ı kifayedir.

Ramazan iklimi Kur’an iklimi

Yüce Allah’ın bu aya uygun gördüğü vasıf bu.
“Kur’an’ın indirildiği ay; Ramazan.”
Rahmet, bağışlanma, cehennemden azat olma, bu aya ait.
Üç eşit parçaya bölünen, ya da üç eşit rahmete vesile kılınan otuz gün, yani bir ay, yani Ramazan ayı.
Bu kıymet ü şeref diğer ayların hiçbirinde yok.
Evveli rahmet, ortası bağışlanma ve son kısmı cehennemden azat olma muştusunu, müjdesini sadece ramazan ayı bünyesinde barındırır.
Bu eşsiz aya bizleri kavuşturan yüce Allah’a hamdolsun.

URFA'DA RAMAZAN VE KURAN MUKABELELERİ

Geçmiş yıllarda hemen hemen her evde günlük olarak okunan kuran-ı kerim artık sadece taziye evlerinde okunmakta. Ya da her ramazan ayında camilerde cemaatle birlikte mukabele şeklinde okunmakta. Hatırlıyorum da dedelerimiz, ninelerimiz her gün avlunun bir ucunda bağdaş kurup rahleyi önüne alarak kuran-ı kerim okurdu. Bu okumalar sırasında hiç kimse ses çıkarmaz, haşarı çocuklar kararlı ve sert bir tonla ikaz edilirdi. Tabi bu kuran'a gösterilen saygının neticesiydi.

Ramazan ve Kur'an

Kur’an, Ramazan ayında indirilmiştir. Bu itibarla Ramazan, Kur’an ayıdır. Allah Teala şöyle buyurur:

“Ramazan öyle bir aydır ki, insanlara yol gösteren, doğrunun belgelerini içeren ve doğruyu yanlıştan ayıran Kur'ân o ayda indirilmiştir...” (Bakara, 2/185)

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu aydadır. Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak ki Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır…” (Kadr, 97/1–3)

Ramazan’da Kur’an okumak nasıl başladı?

Resûl-ü Ekrem Efendimiz’e (sas) tam yirmi üç senede nâzil olan Hazret-i Kur’an’ın ilk âyeti, Mekke’de bir Ramazan ayında gelmiştir. Bu Ramazan ayında henüz oruç farz kılınmamıştı.

Ramazan Ayı Kur'an Ayı Arınma Ayı

Ramazan ayı büyük bir heyecan dalgasıyla bir kez daha çaldı kapımızı. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bununla beraber, bilemiyoruz, Allah’ın bu lütfu, imanımızı artırmaya mı vesile olmaktadır, isyanımızı mı?
Her sene ramazan ayı ile ilgili çok değişik söylemler geliştirilmekte, bir tür ramazan edebiyatı yapılmaktadır. Ramazanın, bizi Muhammedî bir imana sevk etmeyen edebiyatını yapmaktan Allah’a sığınmalıyız diye düşünüyorum.

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar

İçeriği paylaş