KUR’ÂN-I KERİM VE MUKABELE

Ramazan-ı Şerif ayının birçok hasletleri vardır. Bu hasletlerin en büyüğü de bu ayın Kur’an ayı olmasıdır. Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başladığı için bu ayla Kur’an-ı Kerim arasında tam bir münasebet vardır.

Kur’an-ı Kerimin lafzını okumak da bir ibadettir. Namazlarda okumak farzdır. Manası bilinmese de okuyan kimse bu fazilete nail olur. Kur’an-ı Kerimi okumanın ehemmiyeti ile ilgili bir kaç hadis-i şerifi arz etmeye çalışalım:

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet olunan bir hadisi şeriflerinde Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadırlar: “Herhangi bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Kur’an-ı Kerimi okurlar ve aralarında müzakere ederlerse mutlaka üzerlerine sekine (kalp huzuru, gönül ferahlığı) iner. Allah’ın rahmeti kendilerini kaplar, melekler kendilerini kuşatır ve Allah onları kendi katındakilere anar.”

“Kur’an-ı Kerim Allah’ın bir ziyafetidir. Onun ziyafetine gücünüz yettiği kadar yönelin.”

“İnsanlardan ibadette en ileri olan, onu çok okuyandır.”

Kur’an-ı Kerimin her bir harfi için namazda okuyana (1000) hasene; abdestli okuyana (100) hasene, abdestsiz ezbere okuyana (10) hasene verilir.

Kur’an-ı Kerimi ezbere okumakla yüzüne okumak arasında sevap bakımından çok fark vardır. Hatta Kur’an-ı Kerimin yüzüne bakmak bile ibadettir. Nitekim hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

“Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur’an-ı Kerimi yüzüne bakarak okumaktır.”

Ahmed bin Hanbel Hz.leri anlatıyor: “Rüyamda Cenab-ı Hakk’la müşerref oldum ve dedim ki; Ya Rabbi, kulunu sana yaklaştıran ibadet hangisidir? Cenab-ı Hakk da buyurdu ki: Kitabım Kur’an-ı Kerimi okumaktır ya Ahmed! Ben: Ya Rabbi, manasını anlayarak mı, anlamayarak mı? Cenab-ı Hakk cevaben: İster anlayarak okusun ister anlamayarak, buyurdu.

Kur’an-ı Kerimin fazileti hakkında ne anlatılsa az olur. Bize düşen okumaya devam etmektir. Bilhassa Ramazan-ı Şerifte Kur’an-ı Kerimi hatmetmek sünnettir. Her müslüman Ramazan ayında en az bir defa hatmetmelidir.

Bunu mukabele şeklinde yapmak da ayrı bir sünnettir. Şöyle ki: “Her sene Ramazan-ı Şerifte Cebrail (a.s.) Efendimize (s.a.v.) gelerek Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okur, Efendimiz (s.a.v.) de ona mukabele ederdi. İrtihal edecekleri senenin Ramazanında ise iki defa hatmettiler.”

Onun içindir ki ecdadımız bu sünneti ifa için hususiyle Ramazan-ı Şerif ayında mukabeleye ağırlık vermişlerdir.

Mukabele: Camilerde veya evlerde hafızlar tarafından dinleyenlere karşı Kur’an-ı Kerimi okuması ve dinleyenlerin bunu ezbere ya da yüzünden izleyip sürmeleri demektir. Tek başına okumakta güçlük çekenlerin Kur’an okuma ve hatim etme sevabından mahrum kalmamaları için mukabele şeklinde takip ederek bu ibadeti yapmaya gayret etmelidirler. Sevinerek müşahede ediyoruz ki, şehrimizin dört bir tarafında camilerde, evlerde ve muhtelif mekanlarda mukabeleler tertip edilmekte ve müslümanlar bunları takip etmektedirler.

Bugünkü sohbetimi bir hadisi şerif mealiyle bitirmek istiyorum: “Bir kul Kur’an-ı Kerimi hatmettiği zaman onun hatminin akabinde Allah’ın altmış bin melaikesi dua ederler.”

Bu müjdeye erişmek için okunan her Kur’an-ı Kerim hatminden sonra dua yapmak güzel bir ibadettir. Ancak bu duaları dikkatli ve uyanık yapmak lazımdır…

Yorumlar

Tskler

ALLAH razı olsun
Saolun...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar