Mehmet PAKSU

warning: Creating default object from empty value in /home/kuran/domains/kuranhizmet.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kur'an okurken nelere dikkat etmeli?

Tagged:

Peygamberimiz insanları inanç bakımından Kur’ân okuyan ve okumayan olarak iki meyveye ve iki bitkiye benzetir. Çok orijinal olan bu benzetmede önemli bir hakikat anlatılır. Hadis-i şerifi Ebû Mûsa el-Eş’arî rivâyet ediyor. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: “Kur’ân okuyan mü’min, kokusu hoş ve tadı güzel portakal gibidir. “Kur’ân okumayan mü’min de, tadı güzel kokusu olmayan hurma gibidir.

KUR'ÂN'IN BAŞÖRTÜSÜ EMRİ VE İLK UYGULANDIĞI GÜNLER

Tagged:

Hocam, dinimizde başörtüsünün yeri nedir? Cevaplarsanız sevinirim.

Sorunuz vesilesiyle bir konuya açıklık getirmek istiyorum.

Başörtüsü niçin sadece Kur'ân'da geçtiği şekliyle ele alınır?

Dinin Kur'ân'dan başka hadis/sünnet olarak bilinen çok önemli bir kaynağı neden göz ardı edilir?

Sadece bu açıdan bakılacak olsa bile, başörtüsünü diğer dini meselelerden ayrı düşünmek mümkün olmadığı gibi, müstakil olarak değerlendirmek yeterli değildir.

Kur'an Türkçe harflerle okunabilir mi?

Kur'ân'ın mânâsı nasıl Allah'tan gelmişse, lâfzı ve yazılışı da İlâhîdir. "Kur'ân" dendiği zaman hem onun Arapça olarak okunan lâfzı ve kelimeleri hem anlaşılan mânâsı akla gelir ve gerçekte de öyledir. Bu iki noktayı birbirinden ayırmak, farklı değerlendirmek mümkün olmaz. Kur'ân ancak kendi dili üzerine okunabileceği için, sadece o dilin kendi harfleriyle yazılır, o harflerle doğru olarak okunur.

Allah, Kur'ân'da neden "Biz" diyor?

Tagged:

"Cenab-ı Hak, Kur'an'da neden "Ben" demiyor, "Biz" diyor? Bunun bir sebebi var mı? Allah bir olduğu halde "Biz" demesi, insanın aklına bazı yanlış düşünceler getiriyor. Siz bu konuda ne dersiniz?"

Kur'ân mealiyle hatim yapılır mı?

Tagged:

"Hatim" bir şeyi sona erdirmek, baştan alıp sonuna kadar getirmek anlamlarına geliyor. Yazılı bir metnin sonunu mühürlemeye de "hatim" denir. Buna göre, Kur'ân-ı Kerim hatmi, Kur'ân'ın aslının, metninin, lafzının, yani Arapça şeklinin başından sonuna kadar okunması demektir.

Kur'ân-ı Kerim'i ilk olarak hatmeden Peygamber Efendimiz'dir. Peygamberimizden beri gelen bu âdet, 15 yüzyıldır günümüze kadar güzel bir şekilde uygulanıyor. Bu arada Kur'ân okumasını bilmeyenler okuyanı dinleyerek de hatim sevabı alabilirler.

KUR’ÂN’IN MUHATABI İNSAN OLUNCA

Tagged:

Kur’ân’ın muhatabı insandır. Muhatap insan olunca, insanla alakalı her şey akla gelir.

İnsanın fizik dünyası, ruh dünyası, kalp âlemi, nefsi, duyguları, geleceği, geçmişi, yaşadığı anı, bütün zamanı; zaman öncesi, zamansızlığı, yani ebediyeti...

Kâinat, evren, âlemler, bilinen bilinmeyen dünyalar, içindekiler, dışındakiler; yıldızlar, galaksiler, semalar, semâ ötesi mekânlar, mekânsızlıklar, mekânın bittiği öteler...

Okunan Kur’ân-ı Kerimin sevabı hayatta olan bir insana bağışlanabilir

Tagged:

Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine çeşitli şekillerde yardımda bulunur. Bu yardımların bir kısmı maddî şekilde olduğu gibi, daha güzeli ve tesirli olanı mânevî yardımdır. Meselâ duâlarında onun bağışlanmasını, günahının affolunmasını, Allah’ın rızasına ermesini ister.

Kur'an'a el basarak yemin etmek

Tagged:

İslami manadaki yemin, genellikle Allah adına yapılır. Bu da “Vallahi, Billahi” gibi ifadelerin söylenmesiyle olur. Fakat bu arada başta Kur’an-ı Kerim ve Kabe olmak üzere mukaddesler üzerine yapılan yeminler de yemin mefhumuna girer ve bunlar üzerine yapılan yeminler geçerlidir.

Kur’ân-ı Kerim’i yazarken ve basarken nelere dikkat etmeli?

Kur’ân-ı Kerim vahiy yoluyla Peygamber Efendimize (a.s.m.) gelişinden itibâren günümüze kadar bütün Müslümanlar tarafından büyük bir tâzim ve hürmet içinde muhafaza edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) zamanında Kur’ân âyet ve sûreleri o devirde mevcut en sağlam ve kalıcı maddeler üzerine yazılır, kaydedilirdi. O zamanlar kâğıt bol miktarda mevcut olmadığından ceylan derisine, ipek bez üzerine hurma yaprağına, ağaç kabuğuna,..., yazılıyordu.

Kur’an’ı okurken teğanni yapmak, nameli ve şarkı söyler gibi okumak caiz midir?

Tagged:

Teganni, lûgatta nağme ile şarkı söylemek demektir. Kur’ân-ı Kerim’i okurken yapılan teganninin ise hem caiz olan hem de olmayan şekli vardır.

Caiz olmayan şekli, harflerin mahreçlerini ve tecvid kaidelerini bozarak yapılan bir okuyuş şeklidir. Mahreç ve tecvid kaidelerine riayet ederek sesin güzelleştirilmesi ise hadislerde caiz görülmüş, hattâ böyle sesi güzelleştirerek Kur’ân okunması tavsiye buyurulmuştur.Sa’d (r.a.) bu hususta Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

Bir Kur’ân üslubu: Yumuşak söz

Kur’ân, “İnsanlara, güzel söz söyleyin”(1) der. Herkese, her insana, her konuştuğunuza, bütün insanlara “güzel söz söyleyin!” Hitap genel ve umumi. Herkesi içine alıyor. Hatta inanan, inanmayan, size taraftar olan, karşı gelen her insana.

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar

İçeriği paylaş