Kuran-ı Kerimin Muhafazası

Hicr Sûresinin 9. âyet-i kerîmesinde şöyle buyuruluyor: (meâlen) Hiç şüphe yok ki zikri (Kur'an-ı Kerîmi) biz indirdik biz! Onu muhâfaza edecek de biziz!
Görüldüğü üzere Cenâb-ı Hak, Kurân-ı Azîmüş-Şânın muhâfazasını bizzât üstlendiğini bir çok tekîdle ifâde buyuruyor. Tefsir âlimleri bu muhâfazanın nasıl olacağı husûsunda birkaç vecîh beyân etmişlerdir,

Şöyle ki:

1. Allâhü Teâlâ, Kurân-ı Kerîmi hiçbir beşerin sözüne benzemeyen bir mûcîze kılmıştır. Böylece insanları Kurân-ı Kerîme ziyâde yapmaktan veyâ onu noksanlaştırmaktan âcîz bırakmıştır. Çünkü Kurân-ı Kerîme bir şey ilâve edecek veyâ eksiltecek olsalar nazm-ı Kurân değişir ve bütün akıl sâhipleri bunun Kur'ân olmadığını bilir.

2. Allâhü Teâlâ hiç kimseye Kurân-ı Kerîmle mücâdele edebilecek kudret vermemiştir. Onunla mücâdele etmeye kalkışan, dâimâ mağlûb olmaya mahkûmdur.

3. Cenâb-ı Hak, Kurân-ı Kerîmi muhafaza edecek, onu öğrenecek ve insanların da öğrenmesi için kıyâmet sabahına kadar hizmet edecek bir topluluğu vazîfelendirir. Bu sûretle, Kurân-ı Azîmüş-Şânın ortadan kalkmasına veyâ bozulmasına mânî olur.

4. Yine bir kişi Kurân-ı Kerîmin bir harfini veyâ bir noktasını değiştirmeye kalksa, muhakkak ona Bu yanlıştır, Allâhın kelâmını değiştirmektir, dalâlettir. İşte görülüyor ki, Kurân-ı Kerîm başka hiçbir kitaba nâsib olmayan bir muhâfaza altındadır. Din düşmanlarının onu değiştirmek ve ortadan kaldırmak için bunca çalışmalarına rağmen Kitab-ı Mübînin bir harfini bile değiştirememeleri Kur'ân-ı Kerîmin en büyük mûcizelerindendir...

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar