YA KURAN YA HÜSRAN ÜÇÜNCÜSÜ YOK

Yakuttan, zümrütten medet boşuna,
Hepsi bir gün döner, çakıl taşına.
Geç kalma.. Bakıp da o genç yaşına,
     Sanma ki; önünde seçenekler çok;
     Ya ÎMÂN, ya İSYÂN, üçüncüsü yok..

Dünyanın serveti, şehveti sahte;
Bir kefen kadardır, vefâsı ahde.
Boğma vicdânını, meyde, kadehte,
     Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
     Ya AHLÂK, ya HELÂK, üçüncüsü yok..
 

Sen, şerefli doğdun, şerefli yaşa,
O bencil nefsini, vur taştan taşa;
Yoksa çıkamazsın, şeytanla başa.
     Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
     Ya CENNET, ya CİNNET, üçüncüsü yok..

İnsanlık yanıyor, ateş bacada,
Fitneler kaynıyor, bin bir locada,
Umut kuyrukları, ‘cinci’ hocada;
     Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
     Ya İZZET, ya ZİLLET, üçüncüsü yok..

Bir kere baktın mı, kalkıp seherde?
Kapılar açılır, gök perde perde.
Sordun mu Kurân’a, kurtuluş nerde?
     Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
     Ya ŞÜKÜR, ya KÜFÜR, üçüncüsü yok..

Dağlara özenip, tepeden bakma,
Mezar taşlarına, rütbeni çakma,
Şu cennet köşkünü, kibirle yakma;
     Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
     Ya İHLÂS, ya İFLÂS, üçüncüsü yok..

Bırak.. O “çağdaşlar”, ne derse desin,
Hayat bir sınavdır, bu hüküm kesin,
Secde et ki; varsın, Allah’a sesin;
     Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
     Ya KUR’ÂN, ya HÜSRÂN, üçüncüsü yok

CENGİZ NUMANOĞLU

Yorumlar

Ya Kuran Ya Hüsran

Bismihi Teâlâ,
Cengiz NUMANOĞLU beyefendiden Rabb'im râzı ve hoşnut olsun inşe-Allâh. Başkalarını bilmem amma bendeniz Ya Kur'ân Ya Hüsrân başlığı altında yazmış olduğu şiirini çok beğendim, fevkalâde güzel yazılmış, Rabb'im ilhamını artırsın! Kur'ân ile ilgili bendenizin de birkaç şiirim var ama itiraf etmeliyim kikesinlikle bunun kadar güzel değil.
İşte bendenizin de âcizane kaleme almış olduğum şiirim:
KUR'ÂN OKUNDUĞUNDA
Mevlâ kulla konuşur Kur'ân okunduğunda
Kutsî sohbet oluşur Kur'ân okunduğunda.

Misk-i amber saçılır, mâsivâdan kaçılır
Hem bahtımız açılır, Kur'ân okunduğunda.

Hep melekler ordadır, bir mânevî sofradır,
Mü'minler huzurdadır, Kur'ân okunduğunda.

Rabb'imizin hikmeti,şol Rasûl'ün himmeti,
Gelip sarar ümmeti, Kur'ân okunduğunda.

Karanlıklar nûr olur, kalpler hep huzur bulur
Rabb'imiz nazar kılur Kur'ân okunduğunda.

Açılır bâb-ı rahmet, mahsüllerde bereket,
Dolup taşar nihâyet Kur'ân okunduğunda.

Unutulur zahmetler, sona erer firkatler
Biter gider tüm dertler Kur'ân okunduğunda.

Dile gelir felekler, kabul görür dilekler
Unutulur kederler Kur'ân okunduğunda.

Saâdet dolar kalbe,bereket yağar beyte,
Şefaat eyler mevte Kur'ân okunduğunda.

Gözden sıyrılır perde,İmân taht kurar serde,
Hayat fışkıır orda Kur'ân okunduğunda.

Kapılar aralanır,arzular sıralanır,
Gönüller ferahlanır Kur'ân okunduğunda.

Katı kalpler yumuşar, gözlerden yaşlar akar,
Mevlâ kuluna bakar Kur'ân okunduğunda.

Günâhımız yıkanır,râh-ı şeytan tıkanır,
Has Müslümân tanınır Kur'ân okunduğunda.

Her zaman ve her yerde,şifâ olur her derde,
Mutluluk verir ferde Kur'ân okunduğunda.

Melekler saf saf iner, Mü'min Burak'a biner,
Bütün acılar diner Kur'ân okunduğunda.

Enbiyâlar, veliler, bütün akvâm-ı beşer,
Hepsi orda alır yer Kur'ân okunduğunda.

Semâdan nûrlar yağar, Mevlâmız taçlar takar,
Dillerden ballar akar Kur'ân okunduğunda.

Allâh'ım rahmet saçar, Cennetten kapı açar,
Şeytanlar ordan kaçar Kur'ân okunduğunda.

Mâ-i Kevser sunulur, cennette taht kurulur,
Her taraftan duyulur Kur'ân okunduğunda.

Hakikatler seçilir, Âb-ı Zemzem içilir,
Bu dünyâdan geçilir Kur'ân okunduğunda.

Şâd olur rûhu ceddin, yâd olur fâni zâtın,
Pak olur êl-i beytin Kur'ân okunduğunda.

Üstünden azâb kalkar, Yılan-çıyan hep kaçar,
Kalbine nûrlar dolar Kur'ân okunduğunda.

Rahmânî güneş doğar, herkes oraya koşar,
Hakk'ın rahmeti coşar Kur'ân okunduğunda.

Zehiri şerbet eder, me'yusu sermest eder,
Zulûmât çeker gider Kur'ân okunduğunda.

Sevâbı ağır basar,Sırat'ı sâbit tutar,
Bâb-ı nârı hep kapar Kur'ân okunduğunda.

Bâtıllar Hakk'a döner, parıldar nûrlu fener,
Cehennem nârı söner Kur'ân okunduğunda.

Geceler gündüz olur, yokuşlar dümdüz olur,
Zayıflar gürbüz olur Kur'ân okunduğunda.

Okuyup dinleyeni, okşar Allâh'ın eli,
Dinler hem Rûh-u Nebî Kurân okunduğunda.

Huzur bulur mevtalar, cennet olur mezarlar,
Arş'a çıkar nidâlar Kur'ân okunduğunda.

Hastaya şifâ olur, dertlere devâ olur,
Yaralar merhem bulur Kur'ân okunduğunda.

Gam-kasâvet kalmaz hem, mahlûkâtın hepsi şen,
Mevlâ râzıdır o dwm Kur'ân okunduğunda.

Dile gelir şu taşlar, secdeye varır başlar,
Âsân olur tüm işler Kur'ân okunduğunda.

Özetlemek istersek, şöylece demek gerek:
Mest olur bunca eflâk Kur'ân okunduğunda.

Fazla söze ne hâcet, vermez Allâh felâket,
Hakk kulla eder sohbet Kur'ân okunduğunda.

SARIKAYA yaz şöyle: Her dâim doğru söyle,
Can kulağınla dinle Kur'ân okunduğunda..

Mehmet SARIKAYA

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Sitemizde nelere öncelik verilmesini istersiniz:

Son yorumlar